background image

Plaatsing monumenten

Het plaatsen van een grafmonument is een professionele aangelegenheid. Jacobs Tuinarchitectuur bouwt op jarenlange ervaring. Met zorg en aandacht plaatsen wij zorgvuldig gefundeerde (staande) gedenkstenen en liggende grafmonumenten. Ook verzorgen wij monumenten op urnengraven.